background
logo

Šachy na faře

 Šachy s farářem  

 

S podporou obce Hovorany sa nám poradilo rozbehnúť 2. ročník výuky šachu žiakov základnej školy. V minulom roku viedol br. farár Mgr. Michal Devečka, PhD. výuku začiatočníkov a pokročilých na fare. Tohto roku sa vďaka spolupráci so ZŠ T.G. Masaryka Hovorany šachy vyučujú v škole: 

začiatočníci každú stredu od 14:00 - 15:00. 

pokročilí dle dohody

 

 

  Šachové turnaje  

Naša farnosť v spolupráci so základnými školami v najbližších obciach 2x ročne usporadúva šachové turnaje. V roku 2016 máme za sebou turnaj v našej ZŠ Hovorany v dubnu

 

Dubnový turnaj v ZŠ Hovorany 

  (Filip Tureček - kategória I. - III- trieda)

    (Vojtěch Kučera -  kategória IV. - VI)

    (Pavel Reichmann - kategória VII. - IX.)

 

Listopadový turnaj v ZŠ Čejkovice

  (Filip Tureček - kategória I. - III- trieda)